Vojta


Post: levá, příležitostně pravá

Do PD jsem přišel: V září 2014.

K dračím lodím jsem se dostal: Vybral jsem si tento sport v rámci nepovinných sportovních aktivit na vysoké škole VUT v Brně – tenkrát to bylo za Draky z Prýglu.

Co mi na dračích baví nejvíc: Uvolněná atmosféra, trocha toho pohybu a radost z každé poražené posádky. :-)

Čeho si během působení v PD vážím nejvíc: Dobré, pohodové party lidí z řad členů týmu.

Proč bych to doporučil ostatním: Člověk při pádlování zapomene na všední starosti, udělá něco pro zdraví, zúčastní se sportu, který není tolik rozšířený a má záminku si dát zasloužené pivko.

Co si říkám před startem v lodi: Ať už jsme v cíli a ukážeme co nejvíce posádkám záda.

Zažitý rituál: Dát si před startem jedno orosené.

Osobní motto: Není závodů bez piva…