Soňa


Post: Levá zadní

Do PD jsem přišel: V květnu 2021

K dračím lodím jsem se dostal: Přivedla mě kamarádka Verunka

Co mi na dračích baví nejvíc: Ten pocit bejt na vodě

Čeho si během působení v PD vážím nejvíc: Jak jsou lidi otevřený a milý

Proč bych to doporučil ostatním: Je to zážitek, když se spojí síly dohromady

Co si říkám před startem v lodi: „Teď chvíli nebuď líná a hrábni“

Zažitý rituál: Ještě žádnej nemám

Osobní motto: Minimální úsilí, maximální efekt